Plant a Phobl Ifanc

Ydych chi eisiau cael swydd yr ydych yn ei hoffi pan fyddwch chi'n gadael yr ysgol?

Rydym am rannu’r posibiliadau o ran swyddi'r dyfodol a'ch helpu i ddeall mwy am ba ddiwydiannau y bydd y swyddi hyn ynddynt.

Rydym am roi gwybodaeth i chi am y gwahanol lwybrau i'r swyddi hyn a rhoi gwybod i chi sut y gallwch fanteisio ar gyfleoedd a gweithgareddau yma yng Nghaerdydd a fydd yn eich helpu i gyrraedd yno.

Byddwn yn eich helpu i

 • Fod yn uchelgeisiol  
 • Manteisio ar gyfleoedd
 • Datblygu sgiliau newydd 

Eisiau gwybod mwy? Cysylltwch â ni: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. 

Rydyn ni yma i chi!

Help yn yr ysgol:

Cwrdd â chyflogwyr i ddeall:

 • Eu diwydiant 
 • Eu taith i'r gweithle 
 • Swyddi’r Dyfodol 
 • Prinder sgiliau yng Nghaerdydd 
 • Y mathau o bobl y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt
 • Manteision swyddi!

Cymryd rhan mewn cyfleoedd fel: 

 • Trafod 
 • Profiad gwaith  
 • Ymweliadau yn y gweithle 
 • Cymorth mentora
 • Prosiectau
 • Sgyrsiau
 • Cwrdd â chyflogwyr 

"Mae Tîm Adduned Caerdydd yn chwarae rhan bwysig iawn yn y gwaith o ddarparu cyfleoedd i bob plentyn a pherson ifanc ledled y ddinas. Mae gweithio gyda'n gilydd mewn partneriaeth â nhw yn cynnig mynediad i bobl ifanc i'r profiadau a'r gefnogaeth fwyaf anhygoel, a all gael effaith sylweddol ar wella eu cyfleoedd ôl-16."

Craig Bartlett