Amdanom ni

Addewid Caerdydd - Rydym yma i'ch helpu i ddeall y mathau o swyddi a diwydiannau sy'n tyfu yng Nghaerdydd a'r cyffiniau ac i'ch cefnogi i ystyried pa swyddi a allai fod yn addas i chi. Gallwn gynnig profiadau, cyfleoedd a sgiliau a all eich helpu i benderfynu a darganfod pwy ydych chi a phwy ydych chi eisiau bod!

Yma i'ch cefnogi

Rydym yma i'ch helpu i ystyried a darganfod pwy ydych chi a phwy ydych chi eisiau bod! Mae gennym lwyth o brofiadau, adnoddau, hyfforddiant a chyfleoedd gwirfoddoli a gwaith i chi eu darganfod.

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau, rydym yma i chi! Gallwch gysylltu â ni drwy anfon e-bost atom ar: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. 

"Mae Tîm Adduned Caerdydd yn chwarae rhan bwysig iawn yn y gwaith o ddarparu cyfleoedd i bob plentyn a pherson ifanc ledled y ddinas. Mae gweithio gyda'n gilydd mewn partneriaeth â nhw yn cynnig mynediad i bobl ifanc i'r profiadau a'r gefnogaeth fwyaf anhygoel, a all gael effaith sylweddol ar wella eu cyfleoedd ôl-16."

Craig Bartlett